Програми

 

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи за темою

 «Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи

 та їх вплив на становлення інноваційної особистості»

на базі комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141»

Ленінського району Дніпропетровської області
на 2013-2014 навчальний рік

Формувальний етап

 

№ пор.

Зміст роботи

Термін

виконання

Кінцевий результат

Відповідальні
за виконання

Позначка про виконання

1.       

Участь педагогічного колективу КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР та практичного шкільного психолога у проведенні науково-практичної конференції на базі ДОІППО

2013-2014 н.р.

Звіт про участь

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

2.       

Розробка концепції розвитку школи інформаційного суспільства

вересень 2013 рік – травень 2014 рік

 

Концепція школи інформаційного суспільства

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

заступники директора:

Соловей Людмила Олександрівна,

Наумова Олександра Валентинівна, Зеленська Наталя Вікторівна,

Боговик Оксана Аурелівна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман Леонардович;

відповідальний куратор експерименту по школі – Чорнобіль Юлія Сергіївна

виконано

3.       

Для ефективного проведення науково-дослідного експерименту  за темою «Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості» призначити відповідальним куратором експерименту по школі – Чорнобіль Юлію Сергіївну

 

 

вересень, 2013 рік

Призначення відповідальним куратором експерименту по школі Чорнобіль Юлію Сергіївну

директор Геріна Ірина Анатоліївна,

заступник директора

Боговик Оксана Аурелівна

 

виконано

4.       

Визначення складу творчої групи учителів-дослідників, із залученням практичного шкільного психолога для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи

 

серпень-вересень, 2013 рік

Затвердження творчої групи школи для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи на базі КЗО «ССЗШ № 141» ДМР

заступник директора

Боговик Оксана Аурелівна

 

виконано

5.       

Створення творчої групи учнів-модераторів для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи

вересень-жовтень,

 2013 рік

Затвердження творчої групи учнів-модераторів школи

куратор експерименту по школі – Чорнобіль Юлію Сергіївну, класні керівники 5-11 класів, учнівські колективи 5-11 класів

виконано

6.       

Проведення апробації допоміжних електронних матеріалів під час навчальних занять

протягом

2013-2014 н.р.

Звіти про результати апробації

куратор експерименту по школі – Чорнобіль Юлію Сергіївну, педагогічний колектив школи

виконано

7.       

Розробка творчою групою учителів циклу уроків за обраною темою з математики із використанням Panaboard дошки

жовтень - листопад, 2014 рік

Методичні матеріали

творча група вчителів, учителі математики Соловей Людмила Олександрівна, Долгушина Лариса Станіславівна, Гриненко Тетяна Григорівна, Проскурякова Валентина Михайлівна

виконано

8.       

Розробка творчою групою учителів циклу уроків за обраною темою з біології із використанням Panaboard дошки

січень – лютий, 2014 рік

Методичні матеріали

творча група вчителів, учитель біології Яковлєва Алла Василівна

виконано

9.       

Розробка творчою групою циклу уроків за обраною темою з історії із використанням Panaboard дошки

лютий – березень, 2014 рік

Методичні матеріали

творча група вчителів, учитель історії Орусова Тамара Олексіївна

виконано

10.   

Участь у шостому відкритому професійному конкурсі педагогів «Мультимедіа урок у сучасній школі»

 

вересень – грудень, 2013 рік

Плани-конспекти уроків та медіадодатки

заступник директора

Боговик Оксана Аурелівна, творча група вчителів

виконано

11.   

Участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики» на базі ДНУ ім. Олеся Гончара

 

вересень – грудень, 2013 рік

 

Статті у збірнику наукових праць

заступник директора

Боговик Оксана Аурелівна, творча група вчителів

виконано

12.   

Участь у Всеросійській педагогічній відеоконференції  «Медіапедагогіка»

2013-2014 н.р.

Звіт про участь

заступник директора

Боговик Оксана Аурелівна, творча група вчителів

виконано

13.   

Участь у Міжнародному конкурсі «Майстри Panaboard»

 

І семестр 2013 – 2014 н.р.

Плани-конспекти уроків та медіадодатки

заступник директора

Боговик Оксана Аурелівна, творча група вчителів

виконано

14.   

Участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель-новатор»

 

І семестр 2013 – 2014 н.р.

Плани-конспекти уроків та медіадодатки

заступник директора

Боговик Оксана Аурелівна, творча група вчителів

виконано

15.   

Проведення семінару-презентації друкованих видань розробок циклів уроків з біології, математики, історії

ІІ семестр 2013-2014 н.р.

Друковані видання розробок циклів уроків з біології, математики, історії

заступник директора

Боговик Оксана Аурелівна, творча група вчителів

виконано

16.   

Створення шкільного банку мультимедійних матеріалів для підтримки викладання предметів базового компоненту

ІІ семестр 2013-2014 н.р.

Банк  мультимедійних матеріалів

заступник директора

Боговик Оксана Аурелівна, творча група вчителів

виконано

17.   

Участь у розробленні навчально-методичних комплексів для підготовки педагогів з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

2013-2014 н.р.

Навчально-методичні комплекси

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

творча група вчителів школи

виконано

18.   

Упровадження елементів дистанційної освіти у навчально-виховний процес КЗО «ССЗШ № 141» ДМР

2013-2014 н.р.

Звіт про виконання

заступник директора

Боговик Оксана Аурелівна

виконано

19.   

Удосконалення шкільного сайту й робота з ним

2013-2014 н.р.

Презентація оновленого шкільного сайту

куратор експерименту по школі – Чорнобіль Юлію Сергіївну, учитель інформатики Плиска Юлія Юріївна

виконано

20.   

Створення діагностичних методик для дослідження рівня інформаційної культури школярів

І семестр 2013-2014 н.р.

Діагностичні методики

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

21.   

Проведення комплексної діагностики психологічної готовності науково-педагогічного колективу школи до участі в дослідно-експериментальній роботі

І семестр 2013-2014 н.р.

Діагностичні методики

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

22.   

Проведення комплексної діагностики психологічної готовності школярів щодо участі в дослідно-експериментальній роботі

І семестр 2013-2014 н.р.

Діагностичні методики

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

23.   

Розробка діагностичних методик для дослідження рівня інформаційної культури батьків та   педагогічного колективу

ІІ семестр 2013-2014 н.р.

Діагностичні методики

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

24.   

Участь в установчих семінарах-практикумах для педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів з метою їх ознайомлення з особливостями технології впровадження інновацій, пов’язаних із використанням Інтернет - та медіа освітніх технологій

2013-2014 н.р.

Звіти щодо участі вчителів школи

педагогічний колектив школи

виконано

25.   

Участь у Веб – конференціях із закладами- партнерами

2013-2014 н.р.

Звіти щодо участі

педагогічний та учнівський колективи школи

виконано

26.   

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за третій етап

 

травень, 2014 рік

Науковий звіт

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

заступник директора з питань вивчення іноземних мов Боговик Оксана Аурелівна

 

виконано

 

 

 

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи за темою

 «Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи

 та їх вплив на становлення інноваційної особистості»

на базі комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141»

Ленінського району Дніпропетровської області
на 2012-2013 навчальний рік

Концептуально-діагностичний етап

№ пор.

Зміст роботи

Термін виконання

Кінцевий результат

Відповідальні за виконання

Позначки про виконання

1.      

Розроблення та стандартизація психодіагностичних методик оцінювання рівня впливу Інтернет – та медіаосвітніх технологій на становлення інноваційної особистості  учнів КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР

вересень 2012 р.

Стандартизовані діагностичні методики для дослідно-експериментальної роботи

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

2.      

Впровадження психодіагностичних методик оцінювання рівня впливу Інтернет – та медіаосвітніх технологій на становлення інноваційної особистості  учнів КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР шляхом проведення анкетування на тему: «Мої захоплення інтернет- та медіаресурсами»

жовтень 2012 р.

Оброблені та систематизовані анкети учнів

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

3.      

Участь у проведенні першого етапу діагностики рівня впливу Інтернет – та медіаосвітніх технологій на становлення інноваційної особистості  учнів КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР та ставлення учнів до впровадження в школі медіаосвітніх інновацій

 

протягом 2012-2013 н. р.

Внесення змін до методичної роботи з учителями за підсумками діагностики рівня впливу Інтернет – та медіаосвітніх технологій на становлення інноваційної особистості  учнів школи

 відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

4.      

Проведення анкетування вчителів та батьків, щодо вивчення сімейної медіакультури з метою виявлення мотиваційної і технологічної готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження Інтернет та медіа технологій в КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР

жовтень – грудень 2012 р.

Внесення змін до методичної роботи з учителями та батьками КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР за підсумками анкетування

директор Геріна Ірина Анатоліївна,

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

5.      

Проведення анкетування учнів з метою виявлення мотиваційної і технологічної готовності  суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження Інтернет та медіа технологій в КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР

жовтень – грудень 2012 р.

Внесення змін до методичної роботи з учнями КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР за підсумками анкетування

директор Геріна Ірина Анатоліївна,

заступники директора:

Соловей Людмила Олександрівна, Наумова Олександра Валентинівна, Зеленська Наталя Вікторівна,

Боговик Оксана Аурелівна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

6.      

Призначення відповідального куратора експерименту по КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР для ефективного проведення науково-дослідного експерименту  за темою «Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості»

вересень 2012 р.

Затвердження відповідального куратора експерименту по школі

директор Геріна Ірина Анатоліївна

 

виконано

7.      

Визначення складу творчої групи учителів-дослідників, із залученням практичного шкільного психолога для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи

вересень 2012 р.

Затвердження творчої групи школи для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи на базі КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович;

творча група вчителів

виконано

8.      

Розробка методичних матеріалів щодо впливу кольору на свідомість людини при створенні медіаресурсів

листопад  2012 р.

Створення методичного посібника для вчителів-предметників щодо впливу кольору на свідомість людини

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

 

виконано

9.      

Розробка медіауроків з англійської та німецької мов з використанням SMARTBOARD

 жовтень – листопад 2012 р.

Посібник на допомогу учителям іноземних мов «Іноземні мови. Медіауроки у навчально-виховному процесі сучасної школи»

 відповідальний куратор експерименту по школі Чорнобіль Юлія Сергіївна, учителі іноземних мов

виконано

10.                        

Підготовка до проведення на базі школи районного семінару на тему «Використання мультимедійних засобів навчання на уроках англійської мови та їх вплив на становлення інноваційної особистості»

вересень – жовтень  2012 р.

Створення інформаційної бази та методичних розробок для проведення семінару

директор Геріна Ірина Анатоліївна,

заступники директора:

Соловей Людмила Олександрівна, Наумова Олександра Валентинівна, Зеленська Наталя Вікторівна,

Боговик Оксана Аурелівна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

11.                        

Проведення на базі школи районного семінару на тему «Використання мультимедійних засобів навчання на уроках англійської мови та їх вплив на становлення інноваційної особистості»

листопад  2012 р.

Створення науково-методичного посібника для роботи на уроках із залученням мультимедійних засобів

директор Геріна Ірина Анатоліївна,

заступники директора:

Соловей Людмила Олександрівна, Наумова Олександра Валентинівна, Зеленська Наталя Вікторівна,

Боговик Оксана Аурелівна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

12.                        

Упровадження Інтернет та медіа технологій в навчально-виховний процес КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР

протягом 2012 – 2013 н.р.

Підвищення рівня інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

виконано

13.                        

Створення форуму учнів КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР на шкільному сайті

листопад 2012 р.

Підвищення рівня володіння комп’ютерними технологіями серед учнів школи

учитель інформатики Плиска Юлія Юріївна

виконано

14.                        

Створення телекомунікаційного проекту «Відеофільми за шкільною програмою» на сайті КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР

грудень 2012 р. – січень 2013 р.

Створення бази кінострічок з метою удосконалення бази наочного матеріалу для навчально-виховного процесу

учитель інформатики Плиска Юлія Юріївна, учителі-предметники

виконано

15.                        

Проведення на сайті КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР конкурсу на тему «Як я володію комп’ютером»

січень  - лютий 2013 р.

Узагальнення відомостей про рівень обізнаності учнів з комп’ютерними технологіями

учитель інформатики Плиска Юлія Юріївна

виконано

16.                        

Проведення апробації допоміжних електронних матеріалів під час навчальних занять за програмами 7 класу

2012-2013 рр

Підвищення рівня інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

 директор Геріна Ірина Анатоліївна;

учителі-предметники, які

 викладають у 7-х класах

виконано

17.                        

Проведення засідань творчої робочої групи КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР щодо організації мережевої співпраці з навчальними закладами та організаторами конкурсів різних рівнів через телекомунікаційні конкурси, проекти, спільні дослідження

січень – травень  2013 р.

Підвищення інформаційної освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

заступник директора з питань

вивчення іноземних мов

Боговик Оксана Аурелівна, учитель інформатики Плиска Юлія Юріївна, творча група вчителів

виконано

18.                        

Участь педагогічного колективу КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР у розробленні програм семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження Інтернет та медіатехнологій

січень – квітень 2013 р.

Матеріали для програм семінарських занять для класних керівників, учителів-предметників з питань упровадження Інтернет та медіатехнологій

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

творча робоча група школи

виконано

19.                        

Проведення педагогічної ради «Результативність використання у навчально-виховному процесі Інтернет- та медіаосвітніх технологій»

січень 2013 р.

Матеріали педагогічної ради

заступник директора з питань

вивчення іноземних мов

Боговик Оксана Аурелівна

 

20.                        

Вироблення методичних рекомендацій для проектування медіауроків

лютий  2013 р.

Затвердження методичних рекомендацій для проектування медіауроків

відповідальний куратор експерименту по школі Чорнобіль Юлія Сергіївна, ШМК учителів іноземних мов та природничих наук

виконано

21.                        

Участь учителів  в апробації електронних ресурсів зі світової літератури у 5-х класах КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР

протягом 2012-2013 н.р.

Звіт

відповідальний куратор експерименту по школі, учитель світової літератури Чорнобіль Юлія Сергіївна; учитель світової літератури Шульга Алла Анатоліївна

виконано

22.                        

Розробка основних етапів створення медіауроку

лютий 2013 р.

Матеріали визначення структури медіауроків

відповідальний куратор експерименту по школі Чорнобіль Юлія Сергіївна, учитель інформатики Плиска Юлія Юріївна, творча група вчителів, ШМК учителів іноземних мов та природничих наук, практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

23.                        

Розробка циклу медіауроків за обраною темою з англійської мови для 7-х класів

січень – березень 2013 р.

Цикл уроків з англійської мови за обраною темою для 7-х класів

заступник директора з питань вивчення іноземних мов, учитель англійської мови Боговик Оксана Аурелівна; ШМК учителів іноземних мов

виконано

24.                        

Розробка циклу медіауроків за обраною темою з німецької мови для 7-х класів

лютий – березень 2013 р.

Цикл уроків з німецької мови за обраною темою для 7-х класів

заступник директора з питань вивчення іноземних мов, учитель англійської мови Боговик Оксана Аурелівна;

ШМК учителів іноземних мов

виконано

25.                        

Розробка циклу медіауроків за обраною темою з курсу «Основи здоров’я» для 7-х класів

лютий – березень 2013 р.

Цикл уроків з курсу «Основи життя» за обраною темою для 7-х класів

відповідальний куратор експерименту по школі Чорнобіль Юлія Сергіївна, ШМК учителів природничих наук

виконано

26.                        

Розробка циклу медіауроків за обраною темою з географії для 7-х класів

січень – березень 2013 р.

Цикл уроків з курсу «Географії» за обраною темою для 7-х класів

відповідальний куратор експерименту по школі Чорнобіль Юлія Сергіївна, ШМК учителів  природничих наук

виконано

27.                        

Проведення семінару-презентації друкованих видань розробок циклів уроків з іноземних мов та природничих наук

 квітень 2013 р.

Друковані видання розробок циклів уроків з іноземних мов та природничих наук

заступник директора з питань вивчення іноземних мов, учитель англійської мови Боговик Оксана Аурелівна, ШМК учителів іноземних мов та природничих наук

виконано

28.                        

Проведення засідань творчої робочої групи школи щодо технології впровадження Інтернет та медіатехнологій  в навчально-виховному процесі КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР

 

протягом 2012 -2013 н.р.

Підвищення інформаційної освітньої кваліфікації педагогів школи, створення умов для ефективного впровадження

директор Геріна Ірина Анатоліївна,

заступники директора:

Соловей Людмила Олександрівна, Наумова Олександра Валентинівна, Зеленська Наталя Вікторівна,

 Боговик Оксана Аурелівна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

29.                        

Участь педагогічного колективу КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР та практичного шкільного психолога у проведенні науково-практичної конференції на базі ДОІППО

протягом 2012 -2013 н.р.

Підвищення інформаційної освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

 директор Геріна Ірина Анатоліївна; практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

30.                        

Участь педагогічного колективу КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР у створенні електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження Інтернет та медіа технологій і поширення кращого педагогічного досвіду

січень – травень 2013 р.

Електронний ресурс, освітній сайт

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

творча робоча група школи, учитель інформатики Плиска Юлія Юріївна

виконано

31.                        

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на другому етапі

травень 2013 р.

Науковий звіт

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

виконано

 

 

 

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи за темою

 «Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи

 та їх вплив на становлення інноваційної особистості»

на базі комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141»

Ленінського району Дніпропетровської області
на 2011-2012 навчальний рік

 

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

 

№ пор.

Зміст роботи

Термін

виконання

Кінцевий результат

Відповідальні
за виконання

Відмітка

1.                   

Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи

Вересень 2011 р.

Заявка на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості»на базі КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» ДМР на 2011–2016 роки

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

заступники директора:

Соловей Людмила Олександрівна,

Наумова Олександра Валентинівна, Зеленська Наталя Вікторівна,

Боговик Оксана Аурелівна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

 Леонардович

виконано

2.                   

Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань використання Інтернет та  медіаосвітніх технологій з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту, а саме: педагогічного колективу КЗО «ССЗШ № 141» ДМР, учнів та батьків школи, кластеру знань

Вересень – грудень 2011 р.

Спільний кластер знань, що сприятиме концептуальному входженню учасників у дослідно-експериментальну роботу

директор Геріна Ірина Анатоліївна,

заступники директора:

Соловей Людмила Олександрівна,

Наумова Олександра Валентинівна, Зеленська Наталя Вікторівна,

Боговик Оксана Аурелівна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

 Леонардович

виконано

3.                   

Проведення педагогічної ради школи на тему «Про організацію дослідно-експериментальної роботи обласного рівня  на базі КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141»  на період з вересня 2011 – по грудень 2016 роки»

Вересень , 2011 р.

Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості» на термін з 01.09.2011 по 31.12.2016 року

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

виконано

4.                   

Забезпечення фінансування дослідно-експериментальної роботи. Затвердження кошторисів витрат на проведення дослідно-експериментальної роботи

Вересень

2011 р.

Фінансове забезпечення

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

заступник директора з господарчої роботи

Ясинович Тамара Федосіївна

виконано

5.                   

Розроблення на основі вітчизняної моделі психолого-педагогічної концепції розвитку  сучасної школи в умовах інформатизації системи освіти

Вересень –листопад 2011 р.

Концепція розвитку  сучасної школи в умовах інформатизації системи освіти

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

творча група вчителів-дослідників, практичний шкільний психолог

Александровський Роман

Леонардович

виконано

6.                   

Визначення складу творчої групи учителів-дослідників, із залученням практичного шкільного психолога для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи

Вересень 2011р.

 

Затвердження творчої групи школи для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи на базі КЗО «ССЗШ № 141» ДМР

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович;

творча група вчителів

виконано

7.                   

Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми проведення дослідно-експериментальної роботи

2011-2012 рр.

Систематизовані дані для каталогу передового педагогічного досвіду

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

 директор Геріна Ірина Анатоліївна

виконано

8.                   

Розроблення стандартизованих діагностичних методик для дослідно-експериментальної роботи

Вересень – листопад 

2011 р.

Стандартизовані діагностичні методики для  дослідно-експериментальної роботи

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович;

творча група вчителів

виконано

9.                   

Проведення діагностичних досліджень щодо впровадження дослідно-експериментальної роботи у навчальному закладі

грудень

2011 р.

Аналітична довідка впровадження  дослідно-експериментальної роботи у навчальному закладі

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

10.               

Проведення анкетування батьків учнів школи щодо доцільності впровадження дослідно-експериментальної роботи у навчальному закладі та шляхи її вдосконалення

грудень

2011 р.

Підсумки анкетування

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович;

класні керівники

виконано

11.               

Проведення методичної наради педагогів школи за підсумками діагностичних досліджень пов’язаних з дослідно-експериментальною роботою у навчальному закладі

Січень  

2012 р.

Коригування методичної роботи з учителями за підсумками діагностики

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

заступники директора:

Соловей Людмила Олександрівна,

Наумова Олександра Валентинівна, Зеленська Наталя Вікторівна,

Боговик Оксана Аурелівна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

12.               

Проведення батьківського всеобучу за підсумками діагностичних досліджень пов’язаних з дослідно-експериментальною роботою у навчальному закладі

Січень  

2012 р.

Коригування методичної роботи з  батьками за підсумками анкетування

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

заступники директора:

Соловей Людмила Олександрівна,

Наумова Олександра Валентинівна, Зеленська Наталя Вікторівна,

Боговик Оксана Аурелівна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович;

класні керівники

виконано

13.               

Засідання творчої групи вчителів КЗО «ССЗШ № 141» ДМР щодо розробки навчально-методичних матеріалів впровадження дослідно-експериментальної роботи у навчальному закладі та шляхи її вдосконалення

Протягом року

Навчально-методичні матеріали

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

творча група вчителів школи

виконано

14.               

Узагальнення даних щодо стратегії підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження  інновацій по використанню Інтернет – та медіаосвітніх технологій

2011р.

Стратегія підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження інновацій по використанню Інтернет – та медіаосвітніх технологій

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

виконано

15.               

Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють супроводження дослідно-експериментальної роботи

2011- 2012 рр.

Збірка матеріалів щодо спільної діяльності з установами, які здійснюють супроводження дослідно-експериментальної роботи

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

виконано

16.               

Участь педагогів школи в обласних педагогічних читаннях на тему «Освітні інформаційні технології: еволюція до нової якості освіти»

За окремим графіком

Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи  з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань

педагогічний колектив школи

виконано

17.               

Участь педагогічного колективу школи у районних, міських та обласних семінарах-практикумах з метою ознайомлення з особливостями технології впровадження інновацій  по використанню Інтернет – та медіаосвітніх технологій. в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу

За окремим графіком  2011-2012 рр.

Первинна підготовка педагогічного колективу КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР до здійснення дослідно-експериментальної роботи

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

заступник директора з методичної роботи

Наумова Олександра Валентинівна

виконано

18.               

Участь педагогічного колективу КЗО «ССЗШ № 141» ДМР у семінарах-нарадах, дискусіях на форумі в Інтернеті

Листопад 2011р.

Березень

2012 р.

Збірка матеріалів семінару-наради, дискусія на форумі
в Інтернеті

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

заступник директора з методичної роботи

Наумова Олександра Валентинівна

виконано

19.               

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на першому етапі.

Червень

2012 р.

Науковий звіт

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

виконано

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

дослідно-експериментальної роботи за темою:

 «Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості»


на базі  комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141»
Ленінського району Дніпропетровської області на 2011–2016 роки

 

№ пор.

Зміст

Відповідальний

Строки

виконання

Очікувані результати

І. Підготовчий етап

(вересень 2011 - серпень 2012 р.)

1.      

Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань використання Інтернет та  медіаосвітніх технологій з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту, а саме: педагогічного колективу школи, учнів та батьків, кластеру знань

 

директор Геріна Ірина Анатоліївна,

заступники директора:

Соловей Людмила Олександрівна,

Наумова Олександра Валентинівна, Зеленська Наталя Вікторівна,

Боговик Оксана Аурелівна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

 Леонардович

2011 р.

Спільний кластер знань, що сприятиме концептуальному входженню учасників у дослідно-експериментальну роботу

2.      

Розроблення на основі вітчизняної моделі психолого-педагогічної концепції розвитку  сучасної школи в умовах інформатизації системи освіти

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

2011 р.

Концепція розвитку  сучасної школи в умовах інформатизації системи освіти

3.      

Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

2011р

Заявка на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості»на базі КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» ДМР на 2011–2016 роки

4.      

Участь педагогів школи в обласних педагогічних читаннях на тему «Освітні інформаційні технології: еволюція до нової якості освіти»

педагогічний колектив школи

2011р

Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи  з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань

5.      

Забезпечення фінансування дослідно-експериментальної роботи. Затвердження кошторисів витрат на проведення дослідно-експериментальної роботи

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

заступник директора з господарчої роботи

Ясинович Тамара Федосіївна

2012 р.

Фінансове забезпечення

6.      

Узагальнення даних щодо стратегії підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження  інновацій по використанню Інтернет – та медіаосвітніх технологій

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

2012 р.

Стратегія підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження інновацій по використанню Інтернет – та медіаосвітніх технологій

7.      

Участь педагогічного колективу школи у районних, міських та обласних семінарах-практикумах з метою ознайомлення з особливостями технології впровадження інновацій  по використанню Інтернет – та медіаосвітніх технологій. в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

заступник директора з методичної роботи

Наумова Олександра Валентинівна

2011 р.-

2012р.

Первинна підготовка педагогічного колективу КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР до здійснення дослідно-експериментальної роботи

8.      

Визначення складу творчої групи учителів-дослідників, із залученням практичного шкільного психолога для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович;

творча група вчителів

2011 р.

Творча група вчителів-дослідників, шкільний психолог

9.      

Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми проведення дослідно-експериментальної роботи

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

 директор Геріна Ірина Анатоліївна

2011 р.-

2012р.

Систематизовані дані для каталогу передового педагогічного досвіду

10.                        

Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють супроводження дослідно-експериментальної роботи

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

2011 р.-

2012р.

 

11.                        

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на першому етапі

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

2012 р.

Науковий звіт


ІІ. Концептуально-діагностичний етап

(вересень 2012 р. –  серпень 2013 р.)

1.      

Розроблення та стандартизація психодіагностичних методик оцінювання рівня впливу Інтернет – та медіаосвітніх технологій на становлення інноваційної особистості  учнів загальноосвітніх навчальних закладів

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

2012 р.

Стандартизовані діагностичні методики для дослідно-експериментальної роботи

2.      

Участь у проведенні першого етапу діагностики рівня впливу Інтернет – та медіаосвітніх технологій на становлення інноваційної особистості  учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ставлення учнів до впровадження в школі медіаосвітніх інновацій

 

 відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

2012 р.

Внесення змін до методичної роботи з учителями за підсумками діагностики рівня впливу Інтернет – та медіаосвітніх технологій на становлення інноваційної особистості  учнів загальноосвітніх навчальних закладів

3.      

Проведення анкетування вчителів та батьків, вивчення сімейної медіакультури з метою виявлення мотиваційної і технологічної готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження Інтернет та медіа технологій в КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР

директор Геріна Ірина Анатоліївна,

заступники директора:

Соловей Людмила Олександрівна, Наумова Олександра Валентинівна, Зеленська Наталя Вікторівна,

Боговик Оксана Аурелівна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

2012 р.

Внесення змін до методичної роботи з учителями та батьками КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР за підсумками анкетування

4.      

Упровадження Інтернет та медіа технологій в   навчально-виховний процес КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

2012 р.

Підвищення рівня інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу

5.      

Проведення апробації допоміжних електронних матеріалів під час навчальних занять за програмами 7 класу

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

 директор Геріна Ірина Анатоліївна;

учителі-предметники, які

 викладають у 7-х класах

2012-2013 рр

Підвищення рівня інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу

6.      

Проведення засідань творчої робочої групи школи щодо організації мережевої співпраці через телекомунікаційні конкурси, проекти, спільні дослідження

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

заступник директора з питань

вивчення іноземних мов

Боговик Оксана Аурелівна

2012р

Підвищення інформаційної освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження

7.      

Участь педагогічного колективу школи у розробленні програм семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження Інтернет та медіа технологій

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

творча робоча група школи

2012 р.

Матеріали для програм семінарських занять для класних керівників, учителів-предметників з питань упровадження Інтернет та медіо технологій

8.      

Проведення засідань творчої робочої групи школи щодо технології впровадження Інтернет та медіо технологій  в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу

 

директор Геріна Ірина Анатоліївна,

заступники директора:

Соловей Людмила Олександрівна, Наумова Олександра Валентинівна, Зеленська Наталя Вікторівна,

 Боговик Оксана Аурелівна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

2012 -2013 р.

Підвищення інформаційної освітньої кваліфікації педагогів школи, створення умов для ефективного впровадження

9.      

Участь педагогічного колективу школи у проведенні установчих семінарів-практикумів для педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів з метою їх ознайомлення з особливостями технології впровадження інновацій, пов’язаних із використанням Інтернет - та медіа освітніх технологій

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

 директор Геріна Ірина Анатоліївна

 

2012 -2013 р.

Підвищення інформаційної освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження

10.                        

Участь педагогічного колективу школи у створенні електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження Інтернет та медіа технологій і поширення кращого педагогічного досвіду

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

творча робоча група школи

2013 р.

Електронний ресурс, освітній сайт

11.                        

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на другому етапі

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

2013 р.

Науковий звіт

ІІІ. Формувальний етап

(вересень 2013 р. – серпень 2014 р.)

    1.

Участь у розробці регіональної концепції розвитку школи інформаційного суспільства, стратегії підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження Інтернет - технологій та медіаосвітніх інновацій

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

 директор Геріна Ірина Анатоліївна

2013 р.

Концепція школи інформаційного суспільства

2.

Підготовка авторських навчальних програм

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

 директор Геріна Ірина Анатоліївна

2013-2014 рр.

Збірник авторських програм .

3.

Участь у створенні регіонального банку мультимедійних матеріалів для підтримки викладання предметів

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

2013-2014 рр.

Банк мультимедійних матеріалів

    4.

Участь у розробленні навчально-методичних комплексів для підготовки і підвищення кваліфікації педагогів з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів

 відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

творча робоча група школи

2013-2014 рр.

Збірка навчальних програм, методичні рекомендації для вчителів, методичні посібники з окремих проблем інформатизації освіти

    5.

Створення діагностичних методик для дослідження рівня інформаційної культури школярів

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

2012- 2013 рр.

Методики для дослідження рівня інформаційної культури школярів

    6.

Проведення комплексної діагностики психологічної готовності науково-педагогічного колективу школи до участі в дослідно-експериментальній роботі

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

2012- 2014 рр.

Інформаційні бюлетені, використання результатів моніторингу для визначення подальшої роботи в умовах експерименту

    7.

Участь в установчих семінарах-практикумах для педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів з метою їх ознайомлення з особливостями технології впровадження інновацій, пов’язаних із використанням Інтернет - та медіа освітніх технологій

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

творча робоча група школи

2013 р.

2014 р.

Методичні рекомендації для вчителів, методичні посібники з окремих проблем інформатизації освіти

   8.

Участь в обласній науково-практичній конференції з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

творча робоча група школи

2013 р.

Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи  

  9.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за третій етап

 

директор Геріна Ірина Анатоліївна,

заступники директора:

 Соловей Людмила Олександрівна, Наумова Олександра Валентинівна, Зеленська Наталя Вікторівна,

 Боговик Оксана Аурелівна;

практичний шкільний психолог Александровський Роман

Леонардович

2014 р.

Науковий звіт

ІV. Узагальнюючий етап

(вересень 2014 р. – серпень 2015 р.)

1   

Участь педагогічного колективу школи у  заходах з підвищення кваліфікації педагогів з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі в системі післядипломної освіти організація заходів з підвищення кваліфікації педагогів з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі в системі післядипломної освіти

 

 

 

педагогічний колектив школи

 

 

 

2014-2015 рр.

 

 

Підготовка кваліфікованих кадрів

2.

Здійснення підсумкового етапу діагностики рівнів інформаційної культури суб’єктів навчально-виховного процесу та їхньої готовності до конструктивної взаємодії

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

 директор Геріна Ірина Анатоліївна

2014 р.

Інформаційно-аналітичні, науково-методичні матеріали

3.

Аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи школи з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

 директор Геріна Ірина Анатоліївна

2015 р.

Результати аналізу експериментальних даних

4.

Узагальнення результатів упровадження Інтернет- та медіаосвітніх технологій в навчально-виховний процес КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

 

2015 р.

Узагальнення результатів упровадження Інтернет- та медіаосвітніх технологій в навчально-виховний процес

5.

Участь творчої робочої групи школи у  міжнародній науково-практичній конференції з проблем використання Інтернет – технологій та технологій спільної діяльності у навчально-виховному процеі

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна;

творча робоча група школи

2015 р.

Матеріали для збірника підсумків роботи конференції

6.

Участь в розробленні висновків та рекомендацій за підсумками експерименту

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

 директор Геріна Ірина Анатоліївна

2015 р.

Висновки експерименту та рекомендації щодо подальшого розвитку медіаосвіти в Україні

7.

Звітування щодо підсумків дослідно-експериментальної роботи школи за четвертий етап

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

2015 р.

Науковий звіт

V. Корегувальний етап

(вересень 2015 р. – серпень 2016 р.)

1.

Участь у циклі регіональних масових заходів із метою популяризації результатів експерименту для сприяння масовому впровадженню Інтернет- та медіаосвітніх технологій в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

 директор Геріна Ірина Анатоліївна

2015-2016 рр.

Публікації в освітянській пресі, Інтернет-виданнях, виступи в інших засобах масової інформації

2.

Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом публікацій в освітянській пресі, інших засобах масової інформації.

 

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

2016 р.

Публікації в освітянській пресі, Інтернет-виданнях, виступи в інших засобах масової інформації

4.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи школи на останньому етапі

відповідальний керівник експериментальної роботи школи,

директор Геріна Ірина Анатоліївна

2016 р.

Науковий звіт