Смарт

Районний Інтернет-конкурс

з англійської мови
«
SMART»

 

2013-2014

навчальний рік

2014-2015

навчальний рік

2015-2016

навчальний рік

2016-2017

навчальний рік

Кількість учасників

121

102

 

 

Школи-учасники

СЗШ № 4, СЗШ № 54, СЗШ № 74, СЗШ № 91, СЗШ № 93, СЗШ № 96, СЗШ № 97, СЗШ № 132, ССЗШ № 141

СЗШ № 54, СЗШ № 59, СЗШ № 93, СЗШ № 96, ССЗШ № 141,

СЗШ № 143, ГЛР

 

 

Переможці конкурсу

ССЗШ № 141 (2)

Арах Олена (10-А)

Марченко Ольга (11-А)

ССЗШ № 141 (1)

Мелкумян Світлана (11-А)

СЗШ № 54 (2)

Савченко Олена (9)

Одноноздрєв Павло (10)

 

 

Переможці міського етапу Всеукраїнської олімпіади

ІІІ місце - Арах Олена (10-А)

ІІІ місце - Мелкумян Світлана (11-А)

ІІІ місце - Савченко Олена (9)

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення районного

Інтернет-конкурсу з англійської мови «SMART»

на базі комунального закладу освіти

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141»

Дніпропетровської міської ради

На виконання статті 36 Закону України «Про освіту», відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за   №1318/20056, на виконання державної цільової програми «Сто відсотків», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 494, Указу Президента України від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей», Указу Президента України від 25 червня 2013 року «Про Національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року», на виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 листопада 2011 року № 152/147 «Про впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах пілотного проекту Національного проекту «Відкритий світ», головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 19 серпня 2011 року № 665/0/212/-11 «Про створення мережі пілотних шкіл області та надання їм статусу експериментальних навчальних закладів обласного рівня», відповідно до Програми науково-дослідної роботи на період з 01 вересня 2011 року по 31 грудня 2016 року за темою: «Використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості» обласного рівня з 2014 року комунальний заклад освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпропетровської міської ради за сприяння та згоди відділу освіти Ленінської районної у місті ради організовує і проводить  щорічний районний Інтернет-конкурс з англійської мови «SMART».

 

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення районного Інтернет конкурсу з англійської мови «SMART» (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щороку з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, стимулювання навчального самовдосконалення учасників, розвитку контенту системи дистанційного навчання та залучення педагогічних працівників навчальних закладів Леніського району до запровадження у систему роботи елементів дистанційного навчання.

1.3. Конкурс проводиться відділом освіти Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради на засадах відкритості, прозорості й гласності.
1.4. Конкурс проводиться за предметною номінацією англійська мова
на добровільних засадах та є відкритим для учнів 9 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Ленінського району.

1.5. Співорганізаторами Конкурсу можуть бути вищі навчальні заклади, підприємства, установи, організації (за згодою).

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах відділу освіти Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради та КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» ДМР не пізніше, ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

II. Порядок і термін проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

I етап – заочний (в онлайн-режимі за допомогою мережі Інтернет) складається з двох частин: теоретичної та творчої. Теоретична частина передбачає тестування учнів із граматики англійської мови за спеціально розробленими тестами і перевіряється в онлайн-режимі. Творча частина вміщує одне завдання на розкриття проблемної теми або написання роботи обсягом від 80 до 100 лексичних одиниць.

II етап – очний (усна співбесіда) проводиться на базі КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» ДМР із залученням викладачів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів України, вчителів англійської мови району/міста  та/або носіїв мови.

2.2. Терміни проведення Конкурсу визначаються відділом освіти Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради та повідомляються електронною поштою навчальним закладам району не пізніше ніж за один місяць до початку Конкурсу.

2.3. Для участі у I етапі Конкурсу необхідно надіслати на електронну адресу [email protected] заявку на участь за формою, що додається (див. додаток 1).

2.4. Зареєстровані учні отримують на свою електронну адресу логін та пароль для входу та виконання завдань I етапу в онлайн-режимі.

2.5. До участі в II етапі Конкурсу запрошуються учні-учасники, які за підсумками онлайн оцінювання отримали не менше ніж 70 балів.

2.6. Максимальна сума балів, яку може отримати учасник за виконання завдань І етапу, - 100 балів (див. додаток 2).

2.7. Загальна оцінка, яку може отримати учасник за два етапи, – 150 балів (див. додаток 2).

2.8. Список учасників II етапу Конкурсу оприлюднюється на сайтах Конкурсу не пізніше, ніж через п'ять днів після завершення I етапу.

2.9. Під час проведення конкурсу забороняється втручання членів журі та інших осіб в роботу учнів при виконанні теоретичних та творчих завдань.

 

III. Права та обов’язки учасників Конкурсу

3.1. Учасники мають право ознайомитися з результатами Конкурсу та висловити свої зауваження і побажання щодо його проведення, змісту завдань, результатів Конкурсу.

3.3. Учасники зобов'язані дотримуватись вимог цього Положення, норм поведінки та правил техніки безпеки.

IV. Організаційний комітет Конкурсу

4.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється наказом відділу освіти Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради організаційний комітет.

4.2. До складу організаційного комітету входять учителі англійської мови ЗНЗ району, позашкільних і вищих навчальних закладів, представники установ, підприємств, організацій (за згодою).

4.3. Керує організаційним комітетом голова.

4.4. Голова організаційного комітету:

4.4.1. здійснює загальне керівництво підготовкою Конкурсу;

4.4.2. визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету;

4.4.3. керує поточною роботою з організації, підготовки та проведення Конкурсу, здійснює його координацію.

4.5. Члени організаційного комітету:

4.5.1. здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;

4.5.2. забезпечують дотримання порядку проведення Конкурсу.

4.6. Секретар організаційного комітету:

4.6.1. оформлює документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;

4.6.2. сприяє висвітленню результатів на сайтах Конкурсу та/або в засобах масової інформації.

4.7. Усі суперечливі питання стосовно процедури проведення Конкурсу розглядаються оргкомітетом за попереднім письмовим зверненням.

V. Журі Конкурсу

5.1. Журі Конкурсу формується організаційним комітетом Конкурсу з метою забезпечення об'єктивності оцінювання творчих робіт його учасників, очної співбесіди та визначення переможців і призерів.

5.2. Журі Конкурсу формується з числа наукових і педагогічних працівників ЗНЗ району, позашкільних і вищих навчальних закладів, носіїв англійської мови, представників установ, підприємств, організацій (за згодою).

5.3. Журі Конкурсу аналізує рівень підготовки учасників, готує звіт-подання організаційному комітету про нагородження переможців (див. додаток 3).

5.4. До складу журі щодо оцінювання кожної вікової групи Конкурсу входять: голова журі, члени та секретар журі.

5.5. Журі з кожної номінації Конкурсу очолює голова.

Голова журі:

5.5.1. організовує роботу членів журі;

5.5.2. проводить засідання журі;

5.5.3. бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу;

5.5.4.затверджує список переможців і призерів Конкурсу.

5.6. Члени журі:

5.6.1. беруть участь в оцінюванні творчих робіт учасників та очної співбесіди Конкурсу;

5.6.2. заповнюють оцінювальні протоколи;

5.6.3. визначають переможців та призерів Конкурсу.

5.7. Секретар журі:

5.7.1. забезпечує збереження поданих на Конкурс матеріалів;

5.7.2. забезпечує систематизацію та оформлення документації Конкурсу.

VI. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

6.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі у кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.

6.2. Переможці II етапу Конкурсу, які отримали найбільшу кількість балів (але не більше 3 осіб), нагороджуються дипломами відділу освіти Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради, призами (за наявності фінансування) та автоматично визначаються учасниками ІІ (міського) туру Всеукраїнської  предметної олімпіади з англійської мови.

6.3. Педагоги, які підготували переможців Конкурсу, відзначаються подяками відділу освіти Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради.

VIII. Умови фінансування Конкурсу

Участь у Конкурсі для учнів-учасників є безкоштовною. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.