Відкритий доступ

Статут школи

Структура та органи управлівння

Кошторис

Кадровий склад

Освітні програми

Робочий навчальний план

Територія обслуговування

Кількість осіб, що навчаються

Вакантні посади

Матеріально-технічне забезпечення

Річний звіт директора

Об'єктивка директора школи

 

Викладання в школі ведеться державною мовою.

Умови доступності закладу для осіб з особливими освітніми потребами, на даний момент - відсутні.

В 2022-2023 н.р. додаткові освітні та інші послуги не надаються.