lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
счетчик посещений ДНУ ім. Олеся Гончара

Педагогічний колектив

     

з/п

 

Прізвище, імя, по

батькові

Посада

 

Предмет, який    викладає

 
 

1.                  

Сідорова Світлана Юріївна

директор 

німецька мова

 

2.                  

Наумова

Олександра

Валентинівна

заступник директора з навчально - виховної роботи, учитель

українська

мова і література

 

3.                  

Тимофієнко Іван Миколайович

заступник директора з навчальної роботи, учитель

інформатика

 

4.                  

Окунєва Наталія Геннадіївна

заступник

директора з  виховної роботи, психолог

 

 

5.                  

Ничик Євгенія Вікторівна

заступник

директора з  навчально-виховної роботи, учитель

англійська мова

 

 

6.                  

Павленко

Анна

Сергіївна

учитель

початкові класи

 

 

7.                  

Середа

Оксана

Іванівна

учитель

початкові класи

 

8.                  

Одновол

Ніна

Олександрівна

учитель

початкові класи

 

9.                  

Колінько

Любов

Григорівна

учитель

початкові

класи

 

 

10.               

Лоцман

Любов

Павлівна

учитель

початкові

класи

 

 

11.               

Ковальська

Галина

Михайлівна

учитель

початкові

класи

 

12.               

Швачка

Вікторія

Іванівна

учитель

початкові класи

 

інформанти-ка

 

13.               

Крамна

Ірина

Володимирівна

учитель

початкові класи

 

 

14.               

Салтикова

Тетяна

Миколаївна

учитель

 

початкові     класи

 

15.               

Тимощук

Валентина

Володимирівна

учитель

 

початкові класи

 

 

 

16.               

Шморгуненко

Наталія

Миколаївна

учитель

 

початкові класи

 

 

17.               

Клименко

Наталія

Іванівна

учитель

 

українська мова і література

 

 

18.               

Митрофанова

Людмила

Володимирівна

учитель

 

українська  мова і література

 

 

19.               

Тарвердова

Яна

Миколаївна

учитель

українська  мова і література

гурток

 

20.               

Чорнобіль

Юлія

Сергіївна

учитель

зарубіжна література

українська мова і література

 

 

21.               

Шульга

Алла

Анатоліївна

учитель

зарубіжна література

гурток

 

 

22.               

Башлаєва

Вікторія

Юріївна

учитель

 

англійська

мова

 

 

23.               

Бурдейна

Тетяна

Іванівна

учитель

 

німецька мова

 

 

 

24.               

Бякова

Наталія

Павлівна

учитель

 

німецька мова

 

 

25.               

Губенко

Тетяна

Миколаївна

учитель

 

англійська

мова

 

 

26.               

Гордієнко

Людмила

Володимирівна

учитель

англійська мова

 

 

27.               

Долінюк

Наталія

Василівна

учитель

 

англійська  мова

 

 

28.               

Підгорна Вікторія Вікторівна

    учитель 

початкові класи

 

29.               

Поворотня

Наталя

Миколаївна

учитель

англійська мова

 

 

30.               

Середа Оксана Іванівна

учитель

англійська мова

 

 

31.               

Сідорова

Світлана

Юріївна

учитель

німецька мова

 

 

32.               

Троценко

Світлана

Олександрівна

учитель

англійська мова

 

33.               

Шульга

Марина

Олександрівна

учитель

 

німецька мова

англійська мова

 

 

34.               

Орусова

Тамара

Олексіївна

учитель

історія

право

людина і світ

 

35.               

Степанова

Ольга

Вікторівна

учитель

історія

 

 

36.               

Повод

Людмила

Володимирівна

учитель

музика

 

37.               

Храмова

Світлана

Євгенівна

учитель

обра-зотворче мистецтво,

художня культура

 

38.               

Долгушина

Лариса

Станіславівна

учитель

математика

 

39.               

Гриненко

Тетяна

Григорівна

учитель

математика

 

40.               

Соловей

Людмила
Олександрівна

учитель

математика

 

41.               

Булгакова

Ольга

Дмитрівна

учитель

географія ,

економіка

природа

 

42.               

Саєнко

Катерина Олександрівна

учитель

біологія

захист Вітч.

 

43.               

Моісеєнко

Людмила

Юхимівна

учитель

фізика

астрономія

 

44.               

Головко

Світлана

Володимирівна

учитель

хімія

біологія

 

45.               

Телегіна

Людмила

Павлівна

учитель

хімія

 

46.               

Федоряка

Микола

Павлович

учитель

технічна  праця

Захист

Вітчизни

 

47.               

Габісова

Галина

Василівна

учитель

обслуговую-

ча праця

технолог.

 

48.               

Тимофієнко

Іван

Миколайович

учитель

інфор-матика

 

 

49.               

Тараненко

Олеся

Юріївна

 

фізкультура

 

50.               

Четверікова

Анна

Олександрівна

учитель

фізкультура

 

51.               

Середа

Юрій

Анатолійович

учитель

фізкультура

 

52.               

Манойлов Георгій Пилипович

    учитель

англійська мова

 

53.               

Дорогань

Наталія

Дем’янівна

вихователь ГПД

гпд

 

54.               

Хотієнко

Олена

Олександрівна

вихователь ГПД

гпд

 

55.               

Окунєва

Наталія

Геннадіївна

практичний  психолог

практичний психолог

 

56.               

Дідук

Максим Віталійович

 

оператор

 

57.               

Соколова Олеся Юріївна

  педагог-організатор педагог-організатор  

58.               

Кухтенко

Анастасія

В’ячеславівна

учитель

педагог-організатор

поч. кл.

інформатика

 

 

59.               

Макаренко

Тетяна Володимирівна

бібліотекар

бібліотекар

 
      

 

Педагогічні працівники мають право на:
 
·           захист професійної честі, гідності;
·          самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
·           участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
·           проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
·           виявлення педагогічної ініціативи;
·          позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
·           участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
·           підвищення кваліфікації, перепідготовку;
·            отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;
·            на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
·            об’єднання у професійні спілки та інші об’єднання, діяльність яких не заборонена законодавством.
 
       Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
 
 
     Педагогічні працівники зобов’язані:
 
·             забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
·             сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
·              сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
·               настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
·               виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
·                  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
·                 дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
·                захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
·                постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
·                виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
·                виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
·                брати участь у роботі педагогічної ради;
·                проходити у встановленні терміни обов’язкові медичні огляди.