Педагогічний колектив

 

     

з/п

 

Прізвище, імя, по

батькові

Посада

Предмет, який    викладає

   1.

вакансія

директор 

 

   2.

Наумова

Олександра

Валентинівна

в.о. директора,

заступник директора з навчально - виховної роботи, учитель

українська

мова і література

    3.

Тимофієнко Іван Миколайович

заступник директора з навчальної роботи, учитель

інформатика

4.         

Ничик Євгенія Вікторівна

заступник

директора з  навчально-виховної роботи, учитель

англійська мова

5. Буханова Ірина Юріївна учитель початкові класи, зарубіжна література
7.

Ковальська

Галина

Михайлівна

учитель

початкові

класи

8.

Колінько

Любов

Григорівна

учитель

початкові

класи

9.

Крамна

Ірина

Володимирівна

учитель

початкові класи,

інформатика

10.          

Лоцман

Любов

Павлівна

учитель

початкові

класи

11.         

Одновол

Ніна

Олександрівна

учитель

початкові класи

12.        

Павленко

Анна

Сергіївна

учитель

початкові класи,

інформатика

13.        

Підгорна Вікторія Вікторівна

учитель

початкові класи

14.     

Тимощук

Валентина

Володимирівна

учитель

початкові класи

15. Шаіна Катерина Олександрівна учитель

початкові класи,

інформатика

16.             

Швачка

Вікторія

Іванівна

учитель

початкові класи,

інформатика

17.             

Шморгуненко

Наталія

Миколаївна

учитель

початкові класи

18.             

Клименко

Наталія

Іванівна

учитель

українська мова і література

19.             

Митрофанова

Людмила

Володимирівна

учитель

українська  мова і література

20.             

Тарвердова

Яна

Миколаївна

учитель

зарубіжна література,

українська мова і література

21.             

Чорнобіль

Юлія

Сергіївна

учитель

зарубіжна література,

українська мова і література

22.             

Шульга

Алла

Анатоліївна

учитель

зарубіжна література

23.             

Башлаєва

Вікторія

Юріївна

учитель

 

англійська

мова

24.             

Губенко

Тетяна

Миколаївна

учитель

англійська

мова

25.            

Гордієнко

Людмила

Володимирівна

учитель

англійська мова

26.         

Долінюк

Наталія

Василівна

учитель

англійська  мова

27.              

Литвин Юлія Володимирівна

учитель

англійська  мова

28.               

Середа Оксана Іванівна

учитель

англійська мова

29.

Троценко

Світлана

Олександрівна

учитель англійська мова
30. Фролова Лілія В'ячеславівна учитель англійська мова
31. Шанько Олена Євгенівна учитель англійська мова
32.

Бурдейна

Тетяна

Іванівна

учитель німецька мова
33.

Бякова

Наталія

Павлівна

учитель німецька мова

34.             

Шульга

Марина

Олександрівна

учитель

німецька мова,

англійська мова

35.             

Орусова

Тамара

Олексіївна

учитель

історія

право

людина і світ

36.             

Степанова

Ольга

Вікторівна

учитель

історія

38.              

Храмова

Світлана

Євгенівна

учитель

обра-зотворче мистецтво,

художня культура

40.              

Гриненко

Тетяна

Григорівна

учитель

математика

41.              

Соловей

Людмила
Олександрівна

учитель

математика

42.              

Булгакова

Ольга

Дмитрівна

учитель

географія ,

економіка

природа

43.              

Яковлєва Алла Василівна

учитель

біологія

44.              

Іванов Микита Анатолійович

учитель

фізика,

астрономія

45.              

Головко

Світлана

Володимирівна

учитель

хімія,

біологія

46.              

Телегіна

Людмила

Павлівна

учитель

хімія

47.              

Федоряка

Микола

Павлович

учитель

технічна  праця,

Захист

Вітчизни

48.              

Габісова

Галина

Василівна

учитель

обслуговую-

ча праця

технолог.

50.              

Тараненко

Олеся

Юріївна

учитель

фізкультура

51.              

Четверікова

Анна

Олександрівна

учитель

фізкультура

52.              

Середа

Юрій

Анатолійович

учитель

фізкультура

54.              

Дорогань

Наталія

Дем’янівна

вихователь ГПД

гпд

55.              

Хотієнко

Олена

Олександрівна

вихователь ГПД

гпд

56.              

Окунєва

Наталія

Геннадіївна

практичний  психолог

практичний психолог

57.              

Соколова Олеся Юріївна

  педагог-організатор педагог-організатор

58.              

Кухтенко

Анастасія

В’ячеславівна

учитель

педагог-організатор,

поч. кл.,

інформатика

59.              

Макаренко

Тетяна Володимирівна

бібліотекар

бібліотекар

 

Педагогічні працівники мають право на:
 
·           захист професійної честі, гідності;
·          самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
·           участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
·           проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
·           виявлення педагогічної ініціативи;
·          позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
·           участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
·           підвищення кваліфікації, перепідготовку;
·            отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;
·            на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
·            об’єднання у професійні спілки та інші об’єднання, діяльність яких не заборонена законодавством.
 
       Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
 
 
     Педагогічні працівники зобов’язані:
 
·             забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
·             сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
·              сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
·               настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
·               виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
·                  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
·                 дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
·                захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
·                постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
·                виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
·                виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
·                брати участь у роботі педагогічної ради;
·                проходити у встановленні терміни обов’язкові медичні огляди.