Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
счетчик посещений ДНУ ім. Олеся Гончара

Виховна робота

 

 

ВИХОВНА СИСТЕМА ШКОЛИ

 

Виховна система школи є ядром загальношкільного механізму цілеспрямованого формування соціального досвіду вихованців. Вона враховує:

 

 • соціальне замовлення;
 • досягнутий рівень сформованості в учнів окремих соціальних якостей і соціального досвіду;
 • особливості і традиції школи.

 

Виховна система школи спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті та Концепцію виховання дітей та молоді у національній системі освіти.

Базується виховна система на меті і завданнях, змісті, формах і методах виховання, діагностиці виховної роботи.

 

Метою виховної роботи школи є:

 

 • створення та поліпшення умов для отримання кожним учнем освіти відповідно до інтересів, нахилів, потреб особистості, надання всім учням можливості для самореалізації;
 • формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті;
 • формування цілісної особистості, яка має такі гуманістичні риси, як доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, повага і любов до людей.

 

Oсновними завданнями виховної роботи у школі є:

 

 • формування особистості патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації;
 • виховання особистості демократичного світогляду й культури;
 • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей;
 • створення й розвиток цінностей громадянського суспільства;
 • виховання в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя;
 • розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей та молоді.

 

Основні принципи виховання:

 

 • самоорганізація, самостійність, самовиховання, самоврядування і самоаналіз;
 • творчість – основа діяльності;
 • колектив формує яскраву неповторну індивідуальність;
 • виховання звички турбуватися про людей та отримувати від цього задоволення;