Управління

  
       Обласна тема: "Освітні стратегії соціалізації особистості громадського  суспільства"

       Шкільна тема: "Створення позитивного іміджу освіти через розвиток якостей інноваційної особистості                      громадянського суспільства"

 
 
 
   Пріоритетні

 

       напрямки

 

   роботи школи

 

 

 

 – запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів;

 

  – використання інформаційно-комунікаційних технологій та технологій проектного навчання з метою стимулювання креативності учнів;

 

 – формування позитивної мотивації навчання;

 

 – допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості;

 

  – розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих дітей;

 

  – запровадження здоров’єзберігаючих освітніх технологій;

 

 –організаційно-педагогічне забезпечен-ня рівного доступу до якісної освіти;

 – впровадження основних напрямів громадянського виховання.